logo

 

 

Poskytovatel

Poskytovatelem služeb je Lucie Aujeská, IČ 02303604, se sídlem Havlíčkova 133/19, 60200 Brno – Stránice

Předmět plnění

Předmětem plnění je poskytnutí služeb osobního a fyzického rozvoje, dále “retreat”.
Náplní retreatu jsou hodiny jógy, kurz přípravy jídel a hodiny osobního rozvoje.

Termín

Retreat se koná v termínu 18. 1. 2015 – 1. 2. 2015 a současně 18. 1. 2015 – 8. 2. 2015

Rezervace pobytu

Místo je účastníkovi rezervováno ke dni, kdy je na účet Poskytovatele přijata platba ve výši minimálně poloviny výše kurzovného (dále “rezervační poplatek”). Tedy pro Termín A (18. 1. – 1. 2. 2015) ve výši 24500 Kč
a pro Termín B (18. 1. – 8. 2. 2015) ve výši 34500 Kč

Cena retreatu

Cena retreatu je

  • Termín A (18. 1. – 1. 2. 2015)    49000 Kč
  • Termín B (18. 1. – 8. 2. 2015)   69000 Kč

Tato cena je konečná. Mohou však být poskytnuty slevy viz níže.
Retreat musí být uhrazen v plné výši nejpozději první den retreatu (a to i hotově). Uhrazení ceny je možné doložit první den předložením potvrzení o bankovním převodu.

Storno poplatky a vrácení peněz

Rezervační poplatek v plné výši bude účastníkovi vrácen, jestliže požádá o storno rezervace nejpozději osm týdnů před konáním retreatu (tedy 23. 11. 2014).
Požádá-li účastník o storno rezervace čtyři až osm týdnů před konáním retreatu (tedy nejpozději 21. 12. 2014), bude mu vrácen rezervační poplatek minus manipulační poplatek 10 % z celkové ceny retreatu.
Jestliže účastník není schopen nastoupit retreat, může namísto něj jet náhradník, kterého však musí sjednat sám.

Doprava

Dopravu si musí účastník zajistit sám vlastním nákladem.
Jestliže včas sdělí čas příletu na letiště v Denpasar, může si ho tam Poskytovatel vyzvednout. Není to však jeho povinnost.

Ubytování

Ubytování bude sjednáno jménem Poskytovatele. Jeho cena je zahrnuta v ceně retreatu.
Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích. Účastník může mít samostatný pokoj, avšak za příplatek 5 tisíc korun za každý týden pobytu.
Účastník si může ubytování sjednat vlastním nákladem. V takovém případě mu bude cena retreatu ponížena o 5 tisíc korun za každý týden retreatu.

Strava

Strava (veganská) bude zajištěna poskytovatelem. Na přání účastníka je možné zajistit raw stravu (tedy tepelně neupravenou). Jestliže se účastník rozhodne zajistit si stravu samostatně, nebude mu poskytnuta sleva z ceny.

Osobní údaje

Poskytoval se zavazuje uchovávat informace o účastnících jako důvěrné.
Účastník je povinen Poskytovatele obeznámit o všech zdravotních rizicích a omezeních. Účastník je též povinen oznámit kontaktní údaje na osobu, které dá Poskytovatel zprávu, jestliže dojde k vážnému zranění nebo úmrtí účastníka.

Slevy z ceny

Kromě slev uvedených výše, může být poskytnuta sleva v následujících případech:

  • Společně s účastníkem se zúčastní další osoba. Výše slevy je 5000 Kč z ceny retreatu
  • Doporučí zájezd druhé osobě (tzv. affiliate). Takový partner si vybere jedno z následujících: buď odměnu ve výši 1000 Kč vyplacenou na bankovní účet, anebo slevu ve výši 1500 Kč na nákup v internetovém obchodě Vitalvibe.cz
    Odměna stejně jako sleva budou vyplaceny/poskytnuty po skončení retreatu.

Vyloučení odpovědnosti

Účastník bere na vědomí, že retreat má určitý harmonogram, který je povinen dodržovat. Je si vědom i úkolů, které bude plnit během kurzu, či se na nich podílet s celou skupinou. Je si vědom, že pokud by měl nějaké problémy, které je potřeba řešit, může se poradit s organizačním týmem retreatu.

Účastník souhlasí s tím, že fotografie nebo videa, na kterých je jeho osoba, pořízené v celém průběhu retreatu, mohou být použity ke komerčním účelům v budoucnosti, a že nad nimi nemá vlastnictví nebo autorská práva.

V případě rozhodnutí se z retreatu odstoupit po jeho započetí (v průběhu), nemá účastník nárok na navrácení vložených financí. Stejně tak bude-li opakovaně narušovat svým nevhodným chováním průběh kurzu, a i po upozornění organizátory nebude akceptovat program kurzu, má organizátor možnost jej z kurzu bez finanční náhrady vyloučit.

Účastník souhlasí s tím, a bere na vědomí, že účast na všech lekcích přípravy jídla, cvičení jógy, terapiích, exkurzích a výletech mohou představovat riziko zranění. Dobrovolně a vědomě uznává a přijímá, že nese toto riziko sám, a přebírá za vše plnou odpovědnost.

Účastník souhlasí s tím, že Lucie Aujeská a další z organizačního týmu jsou zproštěni jakékoliv odpovědnosti z jakéhokoliv zranění a/nebo pohledávky za účastníkem, nebo jakékoli třetí strany v souvislosti s jeho zapojením do retreatu.

Je si vědom toho, že datum retreatu, časy a umístění se mohou měnit s předchozím oznámením na základě nepředvídatelných okolností.

Účastník souhlasí s tím, že všechny informace, které poskytl, jsou pravdivé. Přečetl si, pochopil a souhlasí s podmínkami této dohody.